گالری دانش

مطالب جذاب و گوناگون را در این سایت جست و جو کنید.

گالری دانش

مطالب جذاب و گوناگون را در این سایت جست و جو کنید.

در این سایت مطالب جذاب و گوناگونی وجود دارد که به صورت نوشته یا عکس نوشته دیده می شود.
وشامل انواع موضوعات علمی ادبی خنده دار و غیره می شود.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر طنز» ثبت شده است

طنز رستم و سهراب

علیرضا مرادزاده | دوشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ

طنز.اگر رستم و سهراب در این زمان بودند


......................................

چنین گفت رستم به سهــراب یل                          که من آبـــرو دارم انــــدر محـــل

مکن تیـــز و نازکــ دو ابروی خــــــــو د                             دگر سیخ سیـخی مکن مـوی خود

شدی در شب امتــــــحان گرمِ چت                            برو گــمشو ای خــاک بر آن سـرت

اس ام اس فرســــتادنت بس نبـــــــــود                                که ایمـیل و چت هم به ما رو نمـود

رهـا کن تو این دختِ افراســـــیــــــاب                              که مامش ترا می نمـــاید کبــــاب 

اگر سر به سر تن به کشــــتن دهیـــم                             دریغــا پسر، دستِ دشـمن دهیـــم

چوشوهر در این مملکت کیمیاست                           زتورانیان زن گرفتــن خطـــاست

 خودت را مکن ضــــــایع از بهـــــــر او                               به دَرست بـــپرداز و دانش بجــو

در این هشــــت ترم، ای یلِ با کـلاس                              فقـط هشت واحد نمـودی تو پاس

توکـــــزدرس ودانـــش، گریــــزان بـُدی                          چرا رشــته ات را پزشـکی زدی

  • علیرضا مرادزاده